För att bli medlem hos oss och Sveriges Lärare, gör ni en ansökan direkt via Sveriges Lärares hemsida, klicka här!

Fyll i och ange att du är idrottslärare och allt är klart!

Eftersom Svenska Idrottslärarföreningen är en intresseförening i samverkan med Sveriges Lärare, måste man vara medlem hos Sveriges Lärare för att kunna vara medlem hos oss. 

Om du redan är medlem hos Sveriges Lärare, kontakta dem och ange att du är idrottslärare (077-5150500)!


Ställ din fråga om medlemsskap i IL


Ställ din fråga om Prenumeration på Tidningen Idrott & Hälsa

Vi behöver fakturaadress och leveransadress. 

450kr/år för företag och skolor. 

299kr/år för privatpersoner. 

150kr/år för studenter och pensionärer.