För att bli medlem hos oss och LR, gör ni en ansökan direkt via Lärarnas Riksförbunds hemsida, klicka här!

Fyll i och ange att du är idrottslärare och allt är klart! Kryssa gärna i att du vill ha vår tidning Idrott & Hälsa (20kr/månad, sex nummer/år)! 

Eftersom Svenska Idrottslärarföreningen är en intresseförening i samverkan med Lärarnas Riksförbund, måste man vara medlem hos LR för att kunna vara medlem hos oss. 

Om du redan är medlem hos LR, kontakta dem och ange att du är idrottslärare och att du vill ha tidningen (08-613 27 00)!


Ställ din fråga om medlemsskap i IL


Ställ din fråga om Prenumeration på Tidningen Idrott & Hälsa

Vill du prenumerera, behöver vi veta om du är medlem hos Lärarnas Riksförbund:

1) om ja. Då behöver vi medlemsnummer eller personnummer. 20kr/månad. 
2) om nej. Då behöver vi fakturaadress och leveransadress. 450kr/år.